Биография

Адвокат Доника Колева е родена през 1978г. в гр.София.
Средното си образование завършва в гр.Ямбол през 1997г. в Гимназия „ Васил Левски“ с профилирано обучение по история.
Висшето си юридическо образование придобива в Бургаски Свободен Университет и се дипломира като магистър по право през 2004г.
След успешно положен изпит за адвокати и младши адвокати пред Висшия адвокатски съвет упражнява адвокатска професия от 2007г., както и към настоящият момент.
Член на адвокатска колегия-гр.Ямбол
Участва ежегодно в множество обучения и семинари като придобива квалификации в различни области на правото тясно свързани с дейността на кантората й.