Адвокатска дейност

Адвокат Доника Колева притежава над десетгодишен опит в областта на гражданското и наказателното право, както и в някои области на административното право. Извършва правни услуги на граждани и фирми, представлява клиентите си пред всички държавни и местни органи и институции, осъществява процесуално представителство пред всички български съдилища по граждански, административни и наказателни дела.

Приема клиентите си след предварителна уговорка с тях в кантората си в гр.Ямбол.;

Извършва онлайн консултиране и съдействие по телефона след предварително запознаване със случая изпратен от клиента по ел.поща или куриер и заплащането на договореното възнаграждение за услугата.

Отзовава се в местата за задържане на граждани, като съдейства за тяхното незабавно освобождаване и предприемане на процесуални действия по изменение на взетата мярка за неотклонение в по-лека.

Представлява самостоятелно клиентите си пред всички административни и съдебни органи като им осигурява професионална правна помощ и спестява личното им присъствие, облекчавайки натовареността в ежедневието им.