Цени на адвокатските услуги

Цените на услугите предлагани от адвокат Доника Колева се договарят за всеки конкретен случай с клиента като се заплащат от него при сключването на договор за правна защита и съдействие между страните. Адвокатското възнаграждение се определя съгласно НАРЕДБА № 1 от 09.07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения издадена от Висш адвокатски съвет. Договореното адвокатско възнаграждение за извършване на адвокатската услуга се заплаща в брой напълно или на разсрочено плащане при процесуално представителство пред съд до деня на първото съдебно заседание по делото, по банков път или по друг договорен между страните начин.
За материално затруднени лица адвокат Доника Колева оказва безплатна правна помощ след доказване от клиентите на това обстоятелство и по преценка на адвоката. В раздел услуги са посочени безплатните правни услуги извършвани от адвокат Доника Колева за определени категории лица и правни случаи, както и кои адвокатски услуги са на преференциални минимални цени.