Адвокат Моника КолеваАдвокатската професия не е обикновена правнорегламентирана дейност, тя е призвание, осъзнат дълг и отговорност за професионалиста, поел ангажимент да защити правата и законните ви интереси.
Предлагам на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна поверителност и максимална защита на интересите ви. Решителността и точността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност, индивидуалният подход към всеки конкретен случай със задълбочено вникване в детайлите на казуса и сътрудничеството с клиента на всеки етап от взаимоотношенията ни са важни приоритети в практиката ми.
Доверието и почтеността са в основата на взаимоотношенията ми с клиента.
Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни по вид проблеми, за решаването на които често се изискват специални знания и умения в областта на правото. Законодателството в България търпи динамични изменения, чести допълнения и новости свързани най-вече с членството ни в ЕС, които изискват от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона, както и да бъдете максимално гъвкави при планирането на вашата дейност. А това се постига с адекватна и навременна юридическа помощ от доказани професионалисти.

Свържете се с мен

Контакти на кантората

Намерете ме в офиса

Контакти:

Адв. Доника Колева Тел: 0898 96 94 99
Ел.поща: [email protected]
Работно време от 9.00 до 17.00 часа.